Eòghann Mac Colla

Portfolio: Found-object works

Ro - Laise

Ro - Laise

'S e pios retro gun do rinn mi air 2009 a th' ann. Lorg mi fiodh air chladaich eilean MoLaise agus tharraing mi dealbh le peansailean air a cladaich fhein. Tha mi creidsin gu bheil math fhathast.

Original
9cm x 17.5cm x 2.5cm