Eòghann Mac Colla

Portfolio: Tarraing dhealbhan

Drawing
an t-Sabhail glas

an t-Sabhail glas

The gray barn.

Original
graphite on paper
6cm x 6.5cm