Eòghann Mac Colla

Portfolio: Tarraing dhealbhan

Drawing
am prìosan

am prìosan

Original
graphite on paper
6cm x 7cm